5 K/(1940) – pohľad na výskyt jednotlivých sérií

Protektorátna 5 koruna bola uvedená do obehu 27.3.1940 (v posledných katalógoch Aurea nesprávne  od 10.4.1940). Jednalo  sa o prvú  vydanú štátovku Protektorátu Čechy a Morava*/. Štátovka platila až do 31.10.1945, tj. 5 a pol roka a jednalo sa v Protektoráte o najdlhšie obiehajúce platidlo. Na tlači piatich sérií sa popri štátnej TB NBČM podielali aj súkromné tlačiarne  ktoré sa osvedčili už…