Protektorátna 5 koruna bola uvedená do obehu 27.3.1940 (v posledných katalógoch Aurea nesprávne  od 10.4.1940). Jednalo  sa o prvú  vydanú štátovku Protektorátu Čechy a Morava*/. Štátovka platila až do 31.10.1945, tj. 5 a pol roka a jednalo sa v Protektoráte o najdlhšie obiehajúce platidlo. Na tlači piatich sérií sa popri štátnej TB NBČM podielali aj súkromné tlačiarne  ktoré sa osvedčili už v období prvej ČSR. Prvé exempláre dané do obehu pochádzali údajne od firmy Haase.

Série A, B – Tiskárna bankovek Národní banky pro Čechy a Moravu

Série G – Česká grafická unie

Série H – Haase, Praha

Série P – Otto a Růžička, Pardubice

Zo zberateľského hľadiska by bolo zaujímavé vedieť,  koľko bolo jednotlivých sérií zhotovených, z čoho by sa dal odvodiť ich súčasný počet  a tým aj ceny. Zdá sa, že týmito otázkami sa spoľahlivo zaoberajú katalógy  bankoviek pre zberateľov. Dať do „kopy“ katalóg je neobyčajne náročná záležitosť a ďalšie riadky nemajú spochybňovať často dlhodobú, serióznu prácu zostavovateľov. Jednako si treba uvedomiť, že v konečnom dôsledku je to vždy len názor, ktorý sa síce opiera o dostupné informácie, no v tom je aj háčik, do akej miery sú dostupné informácie kompletné.

V prvom rade treba uviesť, že celkový počet vytlačených exemplárov jednotlivých sérií nie je momentálne  známy a nevieme ani podiel jednotlivých firiem na ich zhotovení. Situáciu zneprehľadňuje aj fakt, že päťkoruny nemajú poradové čísla**/. Vynechanie tlače poradových čísel umožnilo zrýchlenie operácií a tým aj zlacnenie výroby. Tlač prebiehala kontinuálne, opotrebenie päťkorún bolo v obehu značné. Kvalita použitého papiera bola žial na úrovni nominálu – nízka.

Pozrieme sa teraz ako oceňovali 5K v poslednom čase katalógy. Ceny sú v CZK pre neperforované exempláre v kvalite N.

Z tabuľky je zrejmé, že materiál na trhu saturoval až do roku 2018 záujem zberateľov. K zmene došlo až pri druhom vydaní katalógu Aurea v roku 2019. Zostavovateľ dospel k názoru, že sérií H a P je (stále sa jedná o exempláre v stave N) na trhu menej oproti ostatným, rovnakej mienky je Bajer viď. katalóg z roku 2021 a tútu tendenciu potvrdil aj aktuálny katalóg Aurea.

Aká je reálna skutočnosť, pokiaľ sa týka výskytu jednotlivých sérií ? Na základe informácií z aukcií Klim, Aurea, „bankovka“ a viacerých aukcií ČNS vyplýva, že najmenej sa na nich vyskytovala séria G. Na týchto veľkých aukciách sa ponúka väčšinou len prvotriedny materiál. Vo vysokej kvalite bolo štatisticky zistené, že výskyt série G je zhruba polovičný v porovnaní s ostatnými. Treba však povedať, že celkový zobchodovaný počet päťkorún na veľkých aukciách nebol veľký, čo môže situáciu deformovať .

Aká je aktuálna situácia na trhu ? Aktuálnu situáciu si môže každý záujemca pozrieť na stránkach internetu. Na prvom mieste je to ponuka na stránkach aukro.cz, bazos.cz a ponuka obchodníkov. Pre ďalšie informácie môžu poslúžiť vyhľadávače ako images, duckduck.go a pod. Na základe intenzívneho hľadania bol dosiahnutý nižšie uvedený výsledok, pričom je potrebné zdôrazniť, že materiál je temer všetok z obehu.

A…13 kusov…..18,2%

B…19 kusov…..26,6%

G…  1 kus………..1,4%

H…..8 kusov…..11,2%

P…30 kusov……42,3%

Séria G je extrémne málo zastúpená ! Objektívne treba konštatovať, že aktuálny stav nemusí byť na 100% vypovedajúci, ale rozdiel je natoľko markantný, že „G“ pozíciu najvzácnejšej série nemôže stratiť. Zaujímavý  je zo zisťovania aj poznatok o aktuálnom, ďaleko najvyššom podiele série P, ktorá je v katalógoch spolu so sériou H hodnotená aj v horších kvalitách najvyššie. Je to ďalší prvok, ktorý spochybňuje správne ocenenie sérií v najnovších katalógoch.

Vráťme sa ale k sérii G. Tlačila ju Česká grafická unie. Wikipédia podáva o tlačiarni nasledujúcu informáciu :

Česká grafická unie, založená v roku 1899 (Grafický spolek Unie, spojené závody tiskařské a vydavatelské v Praze) je zaniknutá akciová tlačiareň v Prahe. V 30. rokoch 20. storočia sa stala akciovou společnosťou a patrila k najväčším tlačiarňam v Československu. Wikipedia · Text v rámci licencie CC-BY-SA.

Unie bola mamutím tlačiarenským podnikom ktorý sa podielal aj na tlači prvorepublikových štátoviek. Treba povedať, že s kolísavým úspechom. Sortiment Unie spočíval v chrlení obrovského množstva tlačovín (noviny) na vysokú kvalitu zameraný nebol. Podiel Unie na tlači prvorepublikových štátoviek bol skôr doplnkový a aj v prípade 5 K sa jednalo skôr o prestížnu záležitosť tlačiarne ako o vítaný komerčne zaujímavý projekt.

Na nižšie zastúpenie série G (ak sa ďalším sledovaním potvrdí) mohli vplývať dva spolu súvisiace  faktory. Unie mohla splniť určitý objem nákladu dohodnutý s Národnou bankou na samom začiatku, tj. v roku 1940, resp.1941 a táto produkcia sa postupne obehom opotrebovala.  Po druhé, priebežnú dotlač ktorá bola potrebná v priebehu času zabezpečovali  (súdiac podľa dochovaného materiálu) malé súkromné tlačiarne spolu s TB NBČM.

Situáciu s dodnes dochovanými sériami 5K mohli ovplyvniť a zrejme aj ovplyvnili ďalšie okolnosti ako napr. náhodný podiel jednotlivých sérií  nachádzajúci sa v zásobách Národnej banky a komerčných bánk v momente skončenia ich platnosti alebo aj možné  čiastočné ničenie po 1.11.1945.

 

Štefan Pavúk

*/Protektorát Čechy a Morava (nemecky Protektorat Böhmen und Mähren) bola časť československého územia, od 15., resp. 16.3.1939 do 8.– 9.5.1945okupovaná nacistickým Nemeckom. 

**/ terminológia nie je ešte ustálená, často je používaný výraz „kontrolné čísla“ čo nie je správne, lebo čísla ktorými sú spravidla označované papierové platidlá nie sú určené na nejakú kontrolu, ale označujú poradie. Každý exemplár má len svoje označenie, svoje číslo, ktoré označuje poradie v rade ostatných tlačených platidiel. Pri nominále 5K takéto označenie chýba.